Kredi Hibe Destek Sitesi | İhtiyaç Kredileri, Konut Kredileri ve Hibe Destek Haberleri

Veraset ve İntikal Vergisi Tutarları ve Muaf Edilmiş Ödemeler

Kelime anlamı olarak veraset, vasiyet, miras ve miras mukavelesi olarak ölümle ilişkilendirilmiş tasarruf anlamına gelmektedir.

2019 Yılında Geçerli Olacak Veraset ve İntikal Vergisi Tutarları

2018 yılında Veraset ve İntikal Vergisi ödeyecekseniz, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca aşağıdaki tutarlar geçerli olacaktır.
 • Evlatlıklar, eşler ve füruğ olanların her birisine isabet etmiş miras paylarının 202.154 TL, eğer ki füruğ bulunmuyor ise eşe isabet etmiş miras pay için 404.556 TL
 • Herhangi bir şekilde ivazsız şekilde gerçekleşmiş intikaller için 4.656 TL
 • Mal ya da nakit para üzerinden düzenlenen yarışmalar ya da çekilişlerin gerçekleştirilmesinden sonra, 5602 sayılı Şans Oyunları Kazancına istinaden ödenecek olan vergi, fon ve payların düzenlenerek kanunda belirtilen şans oyunları kazanılan ikramiyelerin 4.656 TL tutar haricinde kalan meblağ üzerinden hesaplamalar gerçekleştirilecektir.
İvazsız bir şekilde vaki intikallerinin yapılması durumunda, istisna tutarı altında kalmış tutarlar hakkında ilgili vergi dairesine beyanname verilmesi gerekmemektedir. 2018 yılında veraset ve intikallerde ivazsız şekilde gerçekleşmiş olanlar için ödenecek veri tarifesi aşağıda verilmiştir.
2019 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Rakamları
2019 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Rakamları

Veraset ve İntikal Vergisinden Muaf Olanlar

 • Emekli ve yardım sandıkları, umumi menfaata hadim cemiyet, sosyal sigorta kurumları, amme idareleri, siyasi partiler ve partilere bağı şekilde çalışma yürüten kurumlar ve kuruluşlar ve kurumlar vergisine tabi olmayanlar
 • Yukarıda saydığımız maddelerdekilerin dışında kalanlar hükmü şahıslar dahilinde umumiyet açısından kullanım için, araştırmalar, ilim, sanatsal, kültürel, spor ve hayır işleri gibi amaçların yapılması için kurulmuş teşekküller
 • Yabancı devletlere ait Türkiye’de yer alan elçilikler, konsolosluklar ve maslahatgüzar gibi memurların bulunduğu resmi kuruluşlar.

Veraset ve İntikal Vergisinden Muaf Edilmiş Ödemeler

 • Veraset intikali gerçekleşerek tariki olmuş zat eşyaları, ev eşyaları, murise ait eşyaları ve ya aile hatırası olarak değer görmüş madalyalar, kılıçlar, tablolar gibi eşyalar,
 • Örf ve adetlere dayalı şekilde verilen cihaz, hediye, drahomalar ve yüz görünümlüğü
 • Verilen sadakalar
 • Emekli sandıklarından alınan dul ve yetimlere ait aylıklar, 3659 sayılı kanuna bağlı şekilde çalışan müesseseler, savaş malülleri ile şehit yetimlerine verilen ödenekler.
 • Savaş sırasında ya da Eşkıya müsademelerinde hayatını kaybetmiş olan subay, astsubay ya da erlerin anne, baba ve eşlerine ödenmekte olan rakamlar
 • Borçlar Kanunu esas alınarak 242. maddesi uyarınca rücu şartıyla gerçekleşen hibelerde bağışlanmış mallar
 • Hayata devam edenler arasında ivazsız bir şekilde vuku edilmiş intikaller haricindeki kuru mülkiyet durumunda intikal etmiş olan mallar,
 • Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti sunmuş ya da kuruluşu yapıldıktan sonra tahsis edilmiş mallar,
 • Plaka tahdidi uygulanmış illerdeki Bakanlar Kurulu’na ait kararları yetki vermiş trafik komisyonlarıyla ticari plakaların satışından elde edilen bedellerden ticari, plakalı araç satiplerine ödenecek olan rakamlar.
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’nun 2863 sayılı maddesi uyarınca belirtilmiş olan tescilli taşınmazlara ait veraset ve intikal yoluyla devrinin sağlanması ve iksitabına uygun yapılan işlemler
 • Katma bütçeli ve genel bütçeli olan daireler, kamu iktisadi teşebbüsü ile gerçekleşecek iktisadi yardımlar ve aktarımlar,
 • 28.03.2001 tarih ve 4632 numaralı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesaplarına yapılacak Devlet katkılarının hak edilmiş olan kısımları,
İlgili maddelerde belirtilmiş olan her durum, Veraset ve İntikal Vergisinden Muaf Şekilde değerlendirilmektedir.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.